آخرین سند
عریضۀ وصیت به وقف مزرعۀ معین آبادِ نوش آباد بر جناب اباعبدالله الحسین علیه السلام

خوانش: 1. هو الله تعالى شأنه. اين خادم علماء اگرچه در حين وصيّت در وقت فوت حاضر نبودم، لكن مكرّراً در سنوات سابق خصوص سال فوت او مرحومه در نزد حقير اقرار نمود كه بايد آب معين آباد مرا وقف جناب سيّدالشهداء (ع) نماييد، و در شب فوت هم مطلع شدم همين وصيّت را نمود با آب تلق آباد اقرار حاجى رضا، و فى الجمله شنيدم، انكارى از او نفهميدم مگر در اواخر و شهربانو همشيره اوسه دفعه نزد من آمد كه خواهرم وصيّت وقف آب معين آباد كرده است، امّا ميرزا و دختر من فقير هستند آنها مىخواهم ببرند، و از آقا صادق نوشابادى نيز شنيدم گفت من خواستم آب را بخرم از او، گفت وقف است وصيّت كردم در راه امام حسين (ع) صرف شود. هذا ما عندي والله العالم. [سجع مهر:] عبده محمد مهدی ابن حسین 2. حاجيه خير نسا در حيات خود مكرّراً مىگفته كه آب معين آباد من وقف سيّدالشهدا است، و بعد از فوت حاجيه خير نسا خواهر او كه يكى از دو وارث اوست اقرار نمود بر وصيّت مرقومه، ولكن مىگفت كه صيغه نخوانده است، و يك مرتبه مىگفت كه در شب وفات او بود وصيّتش درست نيست، و دخترم فقير است و پسرم فقير، اينها بخورند بهتر است، و به حاجى رضا كه وارث ديگر اوست گفتم دلّال ظلمه براى غير مشو، گفت درست خواهد شد. حرّره الاقل: [سجع مهر:] عبده الراجی محمد علی بن محمد حسن 3. حقير فقير را حاجيه خير نساى مرحومه در شب وفات احضار نموده جمعى هم بودند، گفت: مىخواهم وصيّتى بكنم، جناب ملّا محمّد على را به من برسانيد، اقوام قدرى مسامحه نمودند، گفت: تماماً شاهد باشيد كه جناب ملّا محمّد على وصىّ من است. حقير گفتم: كدام ملّا محمّد على؟ حاجيه خير نسا گفت: جناب ملّا محمّد ولد عاليجناب آخوند ملّا مهدى كه شصت تومان مال اوستاد حسن بنّا نزد من مىباشد به او بدهند، و آب تلق آباد من خرج خودم بشود، و آب معين آباد را وقف بر سيّدالشهداء بكند. حقير به او گفتم: سيّدالشهداء او را چه بكند؟ گفت: بجهت او روضه بخانند ختم قرآن بكنند، هذا ما عندي.

مشاهده جزئیات
آخرین نسخه
نمونه ای از متن عربی بدیع اللغة/سید علی میبدی یزدی

خوانش: کتابی است مهم در واژه های غیر عربی که وارد زبان عربی شده اند به ترتیب الفبائی، با ذکر منابعی که مؤلف از آنها لغات را استخراج کرده، و در پاره‌ای از موارد استنتاج شخصی را بیان داشته است. همراه با مقدمه‌ای نسبتا مفصل دربارۀ وضع لغات و تعریب؛ همراه با مقدمه‌ای در شرح حال مؤلف، به قلم علامه محقق سید احمد حسینی اشکوری. این کتاب از سوی مجمع ذخائر اسلامی منتشر شده و در فروشگاه الفهرست فروخته میشود. به لینک ذیل مراجعه کنید. https://alfehrest.com/product/%d8%a8%d8%af%db%8c%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d9%85%d8%b9%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d8%a9/

مشاهده جزئیات
آخرین مهر
اعترف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: الراجی غلامرضا بن محمد حسن

مشاهده جزئیات