آموزش سند خوانی اسناد شرعی، استاد اشکوری ( بخش11)

1401/05/03 - 19:09
اتصال به

  یکی از اسناد مهم شرعی در این ویدئو خوانده شده و آموزش داده شده است. فایل کامل را در یوتیوب و آپارات همراه با دیگر آموزشها ببینید. youtube.com/alfehrest aparat.com/alfehrest

بازدید:
3
مشاهده

سند خوانی اسناد شرعی (شماره 11)

1401/05/03 - 18:59
اتصال به

سندخوانی را اینجا بیاموزید. تمام ویدئو و دیگر ویدئوهای آموزشی مهم در یوتیوب و آپارات. کانال الفهرست

بازدید:
1
مشاهده

سندخوانی شماره 11

1401/05/03 - 18:57
اتصال به

سندخوانی را اینجا بیاموزید. تمام ویدئو و دیگر ویدئوهای آموزشی مهم در یوتیوب و آپارات. کانال الفهرست

بازدید:
6
مشاهده

مهرخوانی بر مبنای مهمترین اسناد کهن (شماره 2)

1401/05/03 - 18:43
اتصال به

از مجموعه اسناد مهم شرعی به صورت متن آموزشی. ویدئوی کامل را در آپارا ت و یوتیوب دنبال کنید

بازدید:
7
مشاهده
1 2 3