نمونه کار های نسخه خوانی
نمونه ای از متن عربی بدیع اللغة/سید علی میبدی یزدی

خوانش: کتابی است مهم در واژه های غیر عربی که وارد زبان عربی شده اند به ترتیب الفبائی، با ذکر منابعی که مؤلف از آنها لغات را استخراج کرده، و در پاره‌ای از موارد استنتاج شخصی را بیان داشته است. همراه با مقدمه‌ای نسبتا مفصل دربارۀ وضع لغات و تعریب؛ همراه با مقدمه‌ای در شرح حال مؤلف، به قلم علامه محقق سید احمد حسینی اشکوری. این کتاب از سوی مجمع ذخائر اسلامی منتشر شده و در فروشگاه الفهرست فروخته میشود. به لینک ذیل مراجعه کنید. https://alfehrest.com/product/%d8%a8%d8%af%db%8c%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d9%85%d8%b9%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d8%a9/

مشاهده جزئیات
میزان الفقاهة به زبان عربی، در فقه به خط مؤلف

خوانش: متن خوانش به صورت تصویری ثبت شده است.

مشاهده جزئیات
1
نظرات مشتریان