نمونه کار های مهرخوانی
أوقعت ما فيه كما رقم. حرّره

خوانش: عبده احمد ابن محمد علی سعید، 1340

مشاهده جزئیات
و لقد وقع ما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده محمد مهدی ابن حسین

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه باستصواب منّى. حرّره

خوانش: عبده الراجی محمد علی ابن مهدی

مشاهده جزئیات
حرّره العبد حبيب الله في العشرين من ذي قعده سنه 1325

خوانش: یا حبیب قلوب العارفین

مشاهده جزئیات
السواد مطابق لأصله حقّاً

خوانش: افوض امری الی الله عبده سید حسین الحسینی

مشاهده جزئیات
وقعت لديّ بما فیه. حرّره (كان ذلک في شهر ربيع الاوّل من شهور سنه 1281)

خوانش: عبده محمد مهدی ابن حسین

مشاهده جزئیات
أقرّت بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: اللهم صل علی محمد، 1144

مشاهده جزئیات
اعترفت بما رقم فيه لديّ. حرّره

خوانش: افوّض امری الی الله عبده محمد رضا

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان