نمونه کار های مهرخوانی
السواد مطابق لأصله (مزرعۀ خرم اباد)

خوانش: عبده الراجی محمد ابن مهدی

مشاهده جزئیات
، والله المسدّد للصواب، حرّره في شهر جمادى الاوّلی سنه 1294

خوانش: عبده اسماعیل ابن عبدالرزاق الحسینی

مشاهده جزئیات
في 15 شهر رمضان المبارک من شهور 1265

خوانش: عبده الراجی محمد مصیر بن احمد

مشاهده جزئیات
مرقومه در تصرّف جناب فضائل مآب آخوند ملّا محمّد حسن سلّمه الله باشد، حرّره (مزرعۀ خرم اباد)

خوانش: الراجی عبده محمد صادق بن ابی القاسم؟

مشاهده جزئیات
ذا مطابق للأصل وهما سيّان بلا خلاف حرّره

خوانش: اللهم ارزقنی شفاعة الحسین

مشاهده جزئیات
هذا السواد مطابق للأصل سؤالاً وحكماً حرّره (مزرعۀ خرم آباد)

خوانش: العبد المذنب مهدی

مشاهده جزئیات
السواد مطابق لالصله حرّره (مزرعۀ خرم آباد)

خوانش: عبده الراجی محمد علی ابن مهدی

مشاهده جزئیات
سواد مطابق اصل است حرّره (مزرعه خرم اباد)

خوانش: یا صادق الوعد

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان