نمونه کار های مهرخوانی
ذا مع أصله سيّان (مزرعۀ خرم آباد)

خوانش: عبده الراجی محمد علی ابن مهدی

مشاهده جزئیات
از مجموعه سجع استشهادیۀ مورخ 1296 هجری (مزرعۀ خرم آباد)

خوانش: اللهم ارزقنی شفاعة الحسین

مشاهده جزئیات
ذا وأصله سيّان متناً وهامشاً حرّره

خوانش: عبده حسین

مشاهده جزئیات
ذا مع أصله سيّان (مزرعۀ خرم آباد)

خوانش: عبده الراجی محمد حسین بن عبدالهادی

مشاهده جزئیات
ذلک السواد مطابق لأصله متناً وهامشاً حرّره

خوانش: اللهم ارزقنی شفاعة الحسین

مشاهده جزئیات
ذا وأصله سيّان (مزرعۀ خرم آباد)

خوانش: زین العابدین بن عبدالهادی

مشاهده جزئیات
هو. ذا مع أصله سيّان

خوانش: عبده محمد حسن ابن غلامرضا

مشاهده جزئیات
، حرّره الخاطى في هفده شهر شعبان المعظّم من شهور سنة 133 (مزرعۀ خرم آباد)

خوانش: شهاب الدین بن فخر الدین

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان