نمونه کار های مهرخوانی
اعترف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: یا عباسعلی ادرکنی

مشاهده جزئیات
اعترف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: صادق بن عبدالهادی

مشاهده جزئیات
اعترف بالإجارة لديّ. حرّره

خوانش: عبده الراجی محمد طاهر، 1314

مشاهده جزئیات
اعترف المستأجر بالاستيجار المرقوم لدى الخاطي في (ط) رجب (غشكز)

خوانش: الراجی جلال الدین، 1321

مشاهده جزئیات
اعترف بما سطر فيه لديّ. حرّره الاقلّ

خوانش: حسین منی و انا من حسین

مشاهده جزئیات
اعترف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: الراجی غلامرضا بن محمد حسن

مشاهده جزئیات
وقع ما سطر فيه لديّ. حرّره الخاطي

خوانش: یا الله المحمود فی کل فعاله

مشاهده جزئیات
أقرّ بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده محمد جعفر بن محمد حسن

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان