نمونه کار های مهرخوانی
توليت فعليّه و تعيين متولّى بعد با سركار شريعتمدار مروّج الاحكام ظهير الاسلام آقاى آميرزا احمد دامت افاضاتهم

خوانش: الراجی محمد ابن علی، 132

مشاهده جزئیات
تفصیل قضایای وقف حاجی علی اصغر آرانی، بیست سرجه و کسری

خوانش: عبده الراجی فخرالدین ابن محمد

مشاهده جزئیات
آقاى معظّم اليه توليت آن را به حضرت عالى واگذار فرموده‌اند

خوانش: محمد صادق بن عبدالهادی

مشاهده جزئیات
مروّج الاحكام ظهير الاسلام آقاى آميرزا احمد دامت افاضاتهم

خوانش: الراجی محمد ابن علی، 132

مشاهده جزئیات
آقاى معظّم اليه توليت آن را به حضرت عالى واگذار فرموده‌اند

خوانش: محمد صادق بن عبدالهادی

مشاهده جزئیات
في التاسع من الجمادى الاولى سنه 1327

خوانش: الواثق بالله الغنی محمد حسن بن محمد علی

مشاهده جزئیات
عریضه در باب تولیت آمیرزا احمد آرانی (گلچین آباد)

خوانش: جلال الدین ابن محمد

مشاهده جزئیات
ملاحظه شد. نمره 359 ص 110 س 3 (گلچین آباد)

خوانش: هو. ثبت دفتر شرعیات محکم شرع دار المؤمنین کاشان شد.

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان